Yönetim veya Denetim Kurulu Üyelerinin İstifası

Yönetim veya Denetim Kurulu üyeleri dönem içerisinde istifa edebilirler. İstifalarını ilgili kulüp Yönetim Kurulu Başkanlığına hitaben yazacakları dilekçe ile yaparlar.

Daha sonra kulüp Yönetim Kurulu toplanır ve istifa dilekçesini değerlendirir. Toplantı tutanağı Karar Defterine geçirilir, bu karar defterine Yönetim Kurulu asil üyeleri ve Kulüp Danışmanı imza atar. Yönetim Kurulu asil üye ve danışman haricinde hiç kimse imza atamaz.
 
Toplantıda eğer asil üye istifa ediyorsa yerine kimin atandığı açık olarak yazılmalıdır. Yönetim Kurulu asil üyesi yerine Yönetim Kurulu yedek üyesinden, Denetim Kurulu asil üyesi yerine Denetim Kurulu yedek üyesinden atama yapılır. Yönetim ve Denetim Kurulları üyeleri birbiri arasında yer değişikliği yapamazlar.
 
Asil üye boş kalamaz, yedek üye boş kalır. Eğer istifa eden yedek üye ise yerine atama yapılamaz. Sadece karar defterinde, üyenin istifa ettiği ve kabul edildiği yazılır. Yapılan değişikliklerin kayıtlarımıza alınabilmesi için, ilgili kişilerin istifa dilekçeleri ve karar defteri örneğinin Kulüp Danışmanının bağlı bulunduğu Fakülte üzerinden Başkanlığımıza iletilmesi gerekmektedir.
 
Yönetim ve Denetim Kurulları, Görevleri, Sorumlulukları gibi detaylı bilgi için M.Ü. Öğrenci Kulüpleri Yönergesini inceleyebilirsiniz..

 


Diğer Kulüp Evrakları Bilgi

    • İzlemeye Alınmak Nedir_?

      Değerlendirme sonucu 3'ün altında kalan kulüpler 1 yıl süreyle İzlemeye Alınarak güncellenirler..

    • Karar Defteri Nedir?

      Karar Defteri herhangi bir kırtasiyeden alınabilecek ve elle yazılarak doldurulması gereken defterdir.