Etkinlik Başvuru Formu

Üniversitemiz öğrenci kulüpleri, üniversite içi ve dışı tüm faaliyetleri için "Öğrenci Kulüpleri Etkinlik Başvuru Formu" nu doldurarak ekleri (afiş - bildiri vb. örnekleri, ek bilgileri) ile birlikte etkinlik tarihinden onbeş (15) gün önce Kulüp Danışmanının bağlı bulunduğu ilgili birime teslim ederler.

Etkinlik Üniversitemiz konferans salonlarında gerçekleştirilecekse kulüp danışmanı tarafından Cemre Rezervasyon Sistemi'nde salon rezervasyonu yapıldıktan sonra beş (5) gün içerisinde başvuru işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde rezervasyon iptal edilecektir.

Etkinlik Başvuru Formu kullanılmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Etkinlik Başvuru Formu, Kulüp Başkanı, Yardımcısı veya Sekreteri tarafından sksfit.com adresine kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaptıktan sonra doldurulabilir.

Doldurulan form çıktısı alındıktan sonra, ıslak imzalı olarak (Kulüp Başkanı ve Danışmanı imzalamalıdır.) Kulüp Danışmanının bağlı bulunduğu birime teslim edilecektir.

Doldurduğunuz formunuzun çıktısını almak istediğinizde etkinlik tarihleriniz kontrol edilecek, 15 günden daha önce etkinlik tarihine sahip formların çıktısı alınamayacaktır.

Etkinlik planlamalarınızı yaparken bu hususu göz önünde bulundurmanız önemle rica olunur.

Kültür Birimi 18.11.2018

Diğer Duyurular