Ekim Dönemi Yeni Kulüp Kuruluş İşlemleri

Ekim Dönemi Yeni Kulüp Kuruluş işlemleri için kulüp kuruluş evraklarının kulüp danışmanının bağlı olduğu akademik birime son teslim tarihi 15 Ekim 2018 mesai bitimine kadardır.

Öğrenci Kulüpleri Yönergesi İlgili Maddeleri

Öğrenci Kulüpleri Kuruluş Esasları

MADDE 11 –

(1) Kulüp kuruluş başvuruları, bu yönergenin 12 nci maddesinde sayılan belgelerle birlikte, her yıl 15 Ekim veya 15 Şubat gününe kadar, teklif edilen kulüp danışmanının bağlı olduğu akademik birime yapılır. Akademik birimler kulüp kuruluş evraklarını 20 Ekim ve 20 Şubat gününe kadar üst yazı ile kurul adına daire başkanlığına gönderir. Tüm başvurular kurul toplantısında değerlendirilerek karara bağlanır.

(2) Kulüpler en az on sekiz öğrencinin katılımıyla kurulur.

(3) Öğrenci kulüpleri, amaçlarına uygun isimler alır ve aldıkları isme uygun faaliyette bulunurlar. İsmi aynı olan birden fazla kulüp kurulamaz.

Başvuru Belgeleri

MADDE 12 –

(1) Kulüp kuruluş başvurusu için gerekli belgeler şunlardır:

(a) Öğrenci Kulüpleri Kuruluş /Güncelleme Talep Formu (EK-1),

(b) Danışman ∕Danışman Yardımcısı Kabul Formu (EK-2),

(c) Kulüp Kurucu Üye Bildirim Formu (EK-3),

(d) Kulüp Tüzüğü (EK-4),

(e) Faaliyet planı (EK-5),

(f) Kurucu üye öğrencilere ait öğrenci işlerinden alınmış olan güncel öğrenci belgeleri.


Diğer Duyurular

    • 18 Kasım
      Etkinlik Başvuru Formu

      Öğrenci Kulüpleri Etkinlik Başvuru Formlarının sitemiz üzerinden hazırlanması aşamasında, etkinlik tarihlerinin en az 15 gün sonra olacak şeklide doldurulması gerekmektedir.