2018 Mayıs Kulüp Güncelleme İşlemleri

....

Öğrenci Kulüpleri Yönergesi'nin Öğrenci Kulüplerinin Kuruluş, Güncelleme ve Faaliyet Esasları'nın Öğrenci Kulüplerinin Güncelleme Esasları (Madde13) gereği 20 Mayıs 2018 son başvuru tarihi itibari ile 145 kulüp güncelleme işlemi için başvuru yapmış ve evrakları incelenmiştir. Ayrıca Kulüplerin dönem değerlendirmesi yapılmıştır.

 


Diğer Duyurular

    • 18 Kasım
      Etkinlik Başvuru Formu

      Öğrenci Kulüpleri Etkinlik Başvuru Formlarının sitemiz üzerinden hazırlanması aşamasında, etkinlik tarihlerinin en az 15 gün sonra olacak şeklide doldurulması gerekmektedir.