Karar Defteri Nedir?

Karar Defteri herhangi bir kırtasiyeden alınabilecek ve elle yazılarak doldurulması gereken defterdir.

Yönetim Kurulları Öğrenci Kulüpleri Yönergesi gereği "Her akademik yarıyılda en az iki toplantı yapar, ve kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır..

Kararlar Karar Defterine geçirilirken dikkate dilmesi gerekenler şunlardır.

  • Her alınan karar için Karar Numarası ve Karar Tarihi mutlaka yazılmalıdır.
  • Alınan kararların altında mutlaka Kulüp Yönetim Kurulu Asil Üyelerinin ve Kulüp Danışmanının imzası olmalıdır. İmzalar isimler yazıldıktan sonra atılmalıdır.
  • Karar niteliği taşımayan ifadeler kullanılamaz. (.. etkinlik yapıldı vb.)
  • Karar Defterine yetkisi olmayan kişiler imza atamaz (Yönetim Kurulu Asil Üyesi olmayan kişiler)
  • Kulüp işleyişinde meydana gelebilecek her türlü değişiklik için karar alınması gerekir. (Danışman/Danışman Yardımcısı değişikliği, Kulüp Üyesi yer değişikliği, Kulüp isim değişikliği vb.)
  • Alınan kararlarda başlık olarak Toplantı içeriğine uygun bir başlık seçilmelidir.
  • Genel Kurul sadece Mayıs ayı içerisinde yapılabileceğinden, Kararlarda sadece bu karar için Genel Kurul Toplantısı ifadesi kullanılabilir, diğer kararlarda bu ifade başlık olarak kullanılamaz..


Diğer Kulüp Evrakları Bilgi